Terug Gemeenteraad

ma 06/12/2021 - 21:00 Digitaal via Teams en Livestream

Openbaar

NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN

AGENDA

REGLEMENTEN, BELASTINGEN EN RETRIBUTIES - GOEDKEURING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN - VASTSTELLING AGENDA EN/OF AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER

AANVULLENDE AGENDA

  • Goedkeuring te verlenen aan de verkoop van een perceel industriegrond en gebouw gelegen te Industrieterrein Peerderbaan 1407 door Rijschool Wirix B.V. aan de vennootschap in oprichting: ES Vastgoed en de verhuur door de voormelde besloten vennootschap in oprichting ES Vastgoed aan de naamloze vennootschap Schildermans Pluimveeslachterij en Vleesverwerking.

  • Voor de Opstraat is er een budget voorzien om, in samenwerking met de provincie Limburg, een project ter verbetering van de fietspaden op te starten. Graag vernemen wij van de bevoegde schepen hoever het stadsbestuur hiermee staat.
    Graag vernemen wij van de bevoegde schepen hoe het zit met de Molenstraat en de Roodakkerstraat in Opitter? Welke plannen heeft het stadsbestuur hiermee?

  • Tijdens de gemeenteraad van 11 januari 2021 gaf schepen Knippenberg, na meermaals aandringen en voorstellen van onze fractie, aan dat aan “De Wissel” in Opitter bijkomende parkeerplaatsen in grasdallen zouden worden aangelegd en dat de circulatie van het verkeer op zou worden verbeterd. We zijn inmiddels bijna een jaar later en tot op vandaag is de situatie nog steeds ongewijzigd. Graag vernemen wij van de bevoegde schepen wanneer eindelijk van de aanleg van de parking “De Wissel” werk wordt gemaakt, onder meer door het plaatsen van grasdallen? Zoals aangegeven, zou ook de verkeerscirculatie worden verbeterd. Hoe ziet de bevoegde schepen dit en wanneer wordt dit gerealiseerd?

  • Het Breese stadscentrum werd volledig in het nieuw gestoken. We vernemen graag van de bevoegde schepen welke kerstverlichting in het stadscentrum werd/wordt voorzien om het nieuwe centrum tijdens de eindejaarsperiode extra aantrekkelijk te maken?

  • We lazen in Het Belang van Limburg van 29 november 2021 dat naar aanleiding van de opening van de winkels op het Gerkenspark in de omgeving tal van verkeersproblemen zijn ontstaan. Wij hebben dat zelf ook gezien en delen de bezorgdheid van de burgemeester. Kan de bevoegde schepen ons hieromtrent een stand van zaken geven?

  • Voortaan zullen automobilisten bij het zoeken van een parkeerplaats in het stadscentrum op een app op hun smartphone kunnen vertrouwen. Onze fractie is voorstander van het gebruik van nieuwe technologieën, maar verkeersveiligheid is voor ons ook van zeer groot belang. Wij vernemen dan ook graag van de bevoegde schepen hoe het gebruik van de app te rijmen valt met de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers in het stadscentrum alsook met nationale en internationale campagnes voor ontrading van GSM-gebruik achter het stuur.