Welkom op de raadpleegomgeving van de stad Bree

Op deze website kan u de openbare agenda en de openbare beslissingen van de stad Bree terugvinden.

Agenda: voorafgaand aan de vergadering wordt de openbare agenda bekend gemaakt.

Besluitenlijst: na de vergadering wordt een lijst met alle beslissingen bekend gemaakt.

Notulen en zittingsverslag: na de vergadering worden de notulen en het zittingsverslag bekend gemaakt.

Informatie van de volgende bestuursorganen wordt gepubliceerd:

  • Het college van burgemeester en schepenen
  • De gemeenteraad
  • De OCMW-raad

Het raadplegen van informatie is mogelijk via de kalender of de pagina zoeken.

Voor hulp of extra informatie kan u ons contacteren via secretariaat@bree.be .